Uncover Generation Discover

Shell zegt dat het met Generation Discover zo veel mogelijk kinderen wil interesseren voor techniek. Deze kinderen moeten volgens de multinational de problemen van de toekomst gaan oplossen. Ondertussen gaat Shell onverminderd hard door met het veroorzaken van die problemen. 

Wat wil Shell écht met Generation Discover?

Vaste plek in het basisonderwijs

Met het vierjaarlijkse festival Generation Discover probeert Shell een voet tussen de deur te krijgen van het basisonderwijs. In 2020 wordt het vak Wetenschap en Technologie verplicht op basisscholen. Shell en NEMO hebben samen al een lespakket ontwikkeld: ‘Maakkunde’.

 

 

In goed blaadje bij stemgerechtigden, beleidsmakers en politici

Generation Discover is cool. Veel leuker om mee bezig te zijn dan de keerzijde van Shells business: klimaatschade, milieurampen, corruptie en mensenrechtenschendingen. In Nederland is het voor Shell makkelijk om alleen het mooie gezicht te laten zien. De keerzijde voelt voor veel mensen ver weg.

 

Energietransitie vertragen

Met Generation Discover zegt Shell: het klimaatprobleem heeft niet zo’n haast. Er is nog genoeg tijd als we tienjarige kinderen enthousiast maken voor techniek. Zij kunnen onze rommel opruimen de wereld tegen die tijd wel redden.

Door de naam Shell te koppelen aan schone energie, krijgt Shell een groen imago. Omdat Shell laat zien te weten wat er speelt, vertrouwen mensen erop dat Shell daar ook naar handelt. In werkelijkheid besteedt Shell minder dan 1% aan schone energie.

Consumenten en beleidsmakers van de toekomst beïnvloeden

Jongeren zijn de consumenten, politici en beleidmakers van de toekomst. Shell bouwt nu al aan het marktaandeel in de toekomst, door kinderen een positief gevoel te geven over z’n merk en logo. Ook ‘government officials’ staan genoemd als doelgroep in een uitgelekte briefing voor een kindercampagne.

 

Loop je mee op zaterdagmiddag 30 september?

Meld je nu aan