“Shell moet wurgcontracten voor kinderen ongeldig verklaren”

Wurgcontract Shell Generation Discover

Schoolkinderen moesten afstand doen van rechten in ruil voor gratis bezoek aan Generation Discover

Schoolkinderen die met hun klas naar festival Generation Discover van Shell gingen, moesten van te voren een contract tekenen waarin ze afstand deden van privacyrechten en bovendien geheimhouding over het festival beloofden. Dat blijkt uit een contract dat in handen is van burgerbeweging Fossielvrij Onderwijs. Juristen reageren geschokt op het contract en Partij voor de Dieren vraagt aan drie ministeries opheldering. “Dit contract is keihard. Shell mag de beeltenis van de kinderen naar eigen believen gebruiken. Het bewijst dat dit festival kindermarketing is.” De burgerbeweging roept Shell op om alle contracten ongeldig te verklaren.

“Dit contract past niet bij een kinderfestival. Met dit contract kan Shell ouders voor de rechter slepen wegens contractbreuk als hun kinderen aan oma of op social media iets vertellen over het festival,” aldus advocaat Etienne Prins van Utopie Advocaten. “En kinderen doen afstand van hun portretrecht. Het staat iedereen vrij overeenkomsten aan te gaan binnen de grenzen van de wet, maar dit contract past niet bij een kinderfestival. Het contract is bovendien opgesteld volgens het Engels recht en er staat expliciet dat alléén rechtbanken in Engeland en Wales bevoegd zijn. Dit maakt procederen tegen Shell vrijwel onmogelijk.”

Een gratis lunch bestaat niet

De burgerbeweging Fossielvrij Onderwijs is geschrokken van het contract voor het gratis festival. “Dit contract bewijst: een gratis lunch bestaat niet”, zegt Femke Sleegers van Fossielvrij Onderwijs. “Shell kan de beelden van de kinderen overal ter wereld inzetten voor reclame en andere doeleinden. Kinderen kunnen zichzelf terugzien als uithangbord voor een 98% fossiele multinational die op ramkoers ligt met hun eigen toekomst. Als kinderen of ouders verhaal willen halen, moeten ze naar de rechtbank in Engeland. Shell moet de contracten ongeldig verklaren en de beelden van de kinderen vernietigen.”

Grapperhaus

Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld en laat weten dat ze drie ministeries om opheldering vraagt: het ministerie van Onderwijs, dat het Shell-festival feestelijk opende, het ministerie van BZK, als verantwoordelijke voor de AVG-privacywetgeving en het ministerie van Justitie. Sleegers: “Het wrange is dat minister Grapperhaus van Justitie prominent aanwezig was op het Shell-festival om kinderen te waarschuwen voor hun privacy online.”

Hele klassen weigerden het contract te tekenen

Fossielvrij Onderwijs kreeg het contract in handen, nadat diverse ouders en leerlingen hadden geklaagd over het contract. Meerdere ouders vertelden dat de hele klas van hun kind had geweigerd het contract te tekenen. Met Generation Discover mikt Shell op kinderen van 8 tot 14 jaar oud. Op het festival waren ook klassen met 6-jarigen. Bezoekers die via de website een gratis ticket bestelden voor het festival, hoefden dit specifieke contract niet te tekenen, zij tekenden een andere privacy-overeenkomst.

Belang Shell gaat lijnrecht in tegen belang kinderen

Fossielvrij Onderwijs wil leerlingen beschermen tegen de groeiende invloed van de fossiele industrie op (basis)scholen. “Fossiele multinationals als Shell leveren lesmateriaal en gastdocenten met het doel om hun fossiele businessmodel ook in de toekomst zeker te stellen”, aldus Sleegers. “Dat gaat lijnrecht in tegen het belang van kinderen, die juist gebaat zijn bij een zo snel mogelijke energietransitie.”

Meer over onze kritiek op Shell-festival Generation Discover

Wurgcontract Shell Generation Discovre 2017 en 2018
Wurgcontract Shell Generation Discovre 2017 en 2018