Kolen-, olie- en gasbedrijven leren schoolkinderen dat de omslag naar schone energie niet zo’n haast heeft. Maar dat is een leugen. Fossiele energie is schadelijk voor kinderen en de maatschappij. Daarom horen fossiele bedrijven niet thuis op basisscholen en middelbare scholen.

Fossielvrij Onderwijs is een burgerbeweging die pleit voor toekomstgericht en fossielvrij onderwijs. Wij moedigen scholen, leerlingen, ouders en leerkrachten aan om lesmateriaal van de fossiele industrie te weren. Op naar fossielvrij onderwijs!

 

 

Lesmateriaal over aardgas voor basisschool van NAM

 

Waarom Fossielvrij Onderwijs?

Shell en andere fossiele bedrijven zijn steeds vaker te vinden op (basis)scholen. Ze leveren lesmateriaal, geven gastlessen, verzorgen excursies. Ook organiseren ze ‘coole’ festivals voor kinderen, zoals Shell Festival Generation Discover.

Met hun lesmateriaal verspreiden olie- en gasbedrijven een gevaarlijke boodschap. Ze zeggen dat onze samenleving nog lang afhankelijk blijft van kolen, olie en gas. Die boodschap is goed voor hun winst. Maar het is desastreus voor de toekomst van kinderen.

Lees meer over Fossiele lobby in de klas

 

“Fossiele-energiebedrijven zoals Shell en Gasterra benadrukken in lesmateriaal voor scholen de voordelen van gas. De overheid legt ze geen strobreed in de weg.”

Jelmer Mommers, De Correspondent
Schrijver van het artikel Zo beïnvloeden olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs

Wat wil Fossielvrij Onderwijs?

Fossielvrij Onderwijs ontmaskert de ware bedoelingen van fossiele bedrijven. Via basisscholen en middelbare scholen willen ze de energietransitie vertragen.

Fossielvrij Onderwijs vraagt de minister om wettelijke maatregelen:

Bescherm kinderen tegen de boodschap van de fossiele industrie. Bedrijven als Shell, NAM, GasTerra en Gasunie zetten hun eigen winst voorop, ten koste van een gezonde en veilige toekomst van kinderen. Zolang fossiele bedrijven de energietransitie tegenwerken, hebben ze onze kinderen niets te leren.

Teken nu onze petitie

 

 

Quiz voor basisscholieren over energie van Shell voor Generation Discover

“Ik maak me zorgen over wat kinderen op school meekrijgen over de wereld. Het doet me pijn dat de olie-industrie kinderen leert dat de transitie niet zo’n haast heeft.”

Lena (25) is net klaar met haar studie. Ze schreef een brief aan de minister.

 

 

 

Shell wil vaste plek in basisonderwijs met Maakkunde

Wat is fossiel lesmateriaal voor basisscholen en middelbare scholen?

Shell, GasTerra, Gasunie en NAM maken allemaal lesmateriaal voor (basis)scholen. Hun lesmateriaal promoot gas bijvoorbeeld als brandstof. Soms maken ze lessen over de energietransitie, windmolens en zonnepanelen. Maar nergens in het lesmateriaal klinkt de urgentie door van klimaatverandering. Integendeel.

Voorbeelden van misleidend lesmateriaal van fossiele bedrijven

 

“Shell probeert bij de jonge generatie sier te maken. Pervers, als je bedenkt dat de oliegigant de toekomst van diezelfde generatie op het spel zet.”

Faiza Oulahsen, campagneleider Klimaat & Energie, Greenpeace

 

“We zitten aan het sterfbed van ons eigen huis. Toen ik vernam dat de Shell onderwijsprogramma’s maakte voor scholen, was ik werkelijk geschokt.”

Bianca Holst, Groninger Bodembeweging

Meer steunbetuigingen voor fossielvrij onderwijs:
Burgerprotest tegen Shells kindermarketingfesitval Generation Discover groeit

Wat kunt u doen voor een fossielvrij onderwijs?

Fossielvrij Onderwijs is een startende burgergroep. Wil je helpen? Heel graag! Volg deze site en onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven.