Kolen-, olie- en gasbedrijven leren schoolkinderen dat de omslag naar schone energie niet zo’n haast heeft. Maar dat is een leugen. Fossiele bedrijven schotelen kinderen een werkelijkheid voor die al over de datum is. De fossiele industrie heeft niets te zoeken tussen kinderen.


mail voorbeelden lesmateriaal fossiele industrie

Fossiel lesmateriaal op jouw school?

Krijgt jouw kind les van een kolen-, olie- en gasbedrijf? Of zijn de lessen over klimaatverandering en energie op jouw school sterk verouderd? Maak een foto van het lesmateriaal en maak melding met het formulier.      
   
Lesmateriaal over aardgas voor basisschool van NAM
Lesmateriaal over aardgas voor basisschool van NAM
 

Waarom Fossielvrij Onderwijs?

Shell en andere fossiele bedrijven zijn steeds vaker te vinden op (basis)scholen. Ze leveren lesmateriaal, geven gastlessen, verzorgen excursies. Ook organiseren ze ‘coole’ festivals voor kinderen, zoals Shell Festival Generation Discover. Met hun lesmateriaal verspreiden olie- en gasbedrijven een gevaarlijke boodschap. Ze zeggen dat onze samenleving nog lang afhankelijk blijft van kolen, olie en gas. Die boodschap is goed voor hun winst. Maar het is desastreus voor de toekomst van kinderen. Lees meer over Fossiele lobby in de klas
 

“Fossiele-energiebedrijven zoals Shell en Gasterra benadrukken in lesmateriaal voor scholen de voordelen van gas. De overheid legt ze geen strobreed in de weg.”

Jelmer Mommers, De Correspondent Schrijver van het artikel Zo beïnvloeden olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs

Wat wil Fossielvrij Onderwijs?

Fossielvrij Onderwijs is een burgerbeweging die pleit voor toekomstgericht en fossielvrij onderwijs. Wij moedigen scholen, leerlingen, ouders en leerkrachten aan om lesmateriaal van de fossiele industrie te weren. Op naar fossielvrij onderwijs! Teken nu onze petitie
   
Quiz voor basisscholieren over energie van Shell voor Generation Discover
Quiz voor basisscholieren over energie van Shell voor Generation Discover. Welk antwoord ontbreekt?

“Ik maak me zorgen over wat kinderen op school meekrijgen over de wereld. Het doet me pijn dat de olie-industrie kinderen leert dat de transitie niet zo’n haast heeft.”

Lena (25) is net klaar met haar studie. Ze schreef een brief aan de minister.

 
   

Shell wil vaste plek in basisonderwijs met Maakkunde

Wat is fossiel lesmateriaal voor basisscholen en middelbare scholen?

Shell, GasTerra, Gasunie en NAM maken allemaal lesmateriaal voor (basis)scholen. Hun lesmateriaal promoot gas bijvoorbeeld als brandstof. Soms maken ze lessen over de energietransitie, windmolens en zonnepanelen. Maar nergens in het lesmateriaal klinkt de urgentie door van klimaatverandering. Integendeel. Voorbeelden van misleidend lesmateriaal van fossiele bedrijven
 

“Shell probeert bij de jonge generatie sier te maken. Pervers, als je bedenkt dat de oliegigant de toekomst van diezelfde generatie op het spel zet.”

Faiza Oulahsen, campagneleider Klimaat & Energie, Greenpeace

 

“We zitten aan het sterfbed van ons eigen huis. Toen ik vernam dat de Shell onderwijsprogramma’s maakte voor scholen, was ik werkelijk geschokt.”

Bianca Holst, Groninger Bodembeweging

Meer steunbetuigingen voor fossielvrij onderwijs: Burgerprotest tegen Shells kindermarketingfesitval Generation Discover groeit

Wat kunt u doen voor een fossielvrij onderwijs?

Fossielvrij Onderwijs is een startende burgergroep. Wil je helpen? Heel graag! Volg deze site en onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven.