Shell leerde kinderen dat GTL bijdraagt aan duurzame energie. Hoe is dat géén misleiding?

Shell heeft vieze handen ondanks schoon kinderfestival Generation Discover

“Een fossiele brandstof kan nóóit bijdragen aan duurzame energie,” sprak Femke Sleegers tijdens het beroep dat we hadden aangespannen tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie. “Shell wilde kinderen de indruk geven dat Gas-to-Liquid (GTL) alleen maar goed is en bijdraagt aan het VN-doel voor duurzame energie. Hoe is dat géén misleiding?” 

Na behandeling van klacht van Fossielvrij Onderwijs & PILP oordeelde de Reclame Code Commissie (RCC) dat Shell kinderen niet had misleid met de tekst waarin staat dat Gas-to-Liquid bijdraagt aan Sustainable Development Goal 7 voor duurzame energie. Fossielvrij Onderwijs en PILP roepen de commissie op haar oordeel te herzien.

In haar pleidooi tijdens de zitting verheldert Femke onze bezwaren tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie met reclame voor roken.

Reclame voor tabak is verboden. Tabak wordt zorgvuldig weggehouden bij kinderen. Maar stel dat het wel zou mogen. Stel dat een sigarettenfabrikant op een kinderfestival reclame maakt voor een sigaret met de volgende tekst: “deze activiteit [het roken van een sigaret] draagt bij aan Sustainable Development Goal 3 voor ‘Goede gezondheid en welzijn’. 

Er komt een klacht bij uw commissie. En de sigarettenfabrikant verdedigt zich door te zeggen dat de tekst niet misleidend is, omdat alles wat op het bord staat 100% waar is. 

Op het bord staat immers dat roken een kort gevoel van welzijn geeft, en dat kan elke roker beamen. Bovendien staat het woord welzijn ook in de definitie van het VN-doel voor Goede Gezondheid en Welzijn. Dus misleidt de sigarettenfabrikant niet als hij stelt dat roken bijdraagt aan SDG 3. 

Wat zou de Reclame Code Commissie in dit geval oordelen? 

Lees de hele speech van Femke. (Ook op de website van Fossielvrij NL)

Oordeel zelf: misleidend of niet?

GTL-reclame op Shell-kinderfestival onder vuur
GTL-reclame op Shell-kinderfestival onder vuur

Tekst Shell op bord (naast logo SDG 7):
“Deze activiteit [verwijst naar het reuzenrad dat op GTL draait] draagt bij aan het volgende ontwikkelingsdoel:

7 Duurzame en betaalbare energie
Betaalbare, moderne en schonere energie in voldoende mate beschikbaar maken voor iedereen.” 

Vergelijk dit met de gangbare definitie van SDG 7

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Meer over greenwashing en kindermarketing van Shell met festival Generation Discover