Lobby of lesmateriaal?

Het is soms lastig te zien. Wil een bedrijf kinderen en scholen helpen met leuke lespakketten? Of staat hun eigen belang voorop? Waarom lobby’en bedrijven in het onderwijs? En hoe weet Fossielvrij Onderwijs zo zeker dat het om lobby gaat? [spoiler: omdat Shell een lobby-prijs won voor een educatief evenement].

Beïnvloeding gebeurt vaak op een heel subtiele wijze. Namelijk recht onder je neus. En juist daardoor heb je niet in de gaten dat je beïnvloed wordt. Een fastfoodketen organiseert een sportdag. Een oliebedrijf geeft les over windenergie. Dat is geen les, dat is een lobby. Deze bedrijven hebben een eigen belang bij lesgeven. En dat belang is tegengesteld aan het belang van kinderen.

Waarom lobby’en fossiele bedrijven op scholen?

Hoe langzamer de energietransitie, hoe meer winst voor olie- en gasbedrijven

Hoe langer fossiele bedrijven kolen, olie en gas kunnen blijven verkopen, hoe meer winst. Het is in het belang van Shell, NAM, GasTerra en Gasunie om net te doen alsof de energietransitie niet zo’n haast heeft. Die boodschap verspreiden ze ook op (basis)scholen. Dat is behoorlijk cynisch, als je bedenkt dat juist kinderen het meest te lijden krijgen van klimaatverandering.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Scholen zijn de ideale plek om een groot publiek te beïnvloeden. Want bedrijven bereiken kinderen op een beïnvloedbare leeftijd. De kinderen, en hun ouders, krijgen positieve associaties met het merk, het logo. En omdat er nauwelijks regulering en toezicht is op het lesmateriaal, kunnen bedrijven hun impliciete boodschap kwijt zonder dat er een haan naar kraait.

Fossiel lesmateriaal in de klas: een schoolvoorbeeld van lobby

Met hulp aan scholen komt de fossiele industrie in een goed blaadje bij leerkrachten en ouders, maar ook bij politici en beleidsmakers. Als een bedrijf leuke dingen organiseert voor kinderen, blijft dat beter hangen dan mensenrechtenschendingen, klimaatschade of milieurampen ergens ver weg.

Op het (basis)onderwijs vangen fossiele bedrijven drie vliegen in één klap:

  • Wie voor de klas staat, is iemand om naar op te kijken. Wie voor de klas staat, geniet automatisch vertrouwen. Fossiele bedrijven maken daar misbruik van.
  • Kinderen zijn de consumenten, beleidsmakers en politici van de toekomst. Zij krijgen op jonge leeftijd onbewust een goed gevoel bij een merk. Op TV is sluikreclame verboden. In het onderwijs gebeurt het waar we bij staan.
  • Ouders lezen mee met hun kinderen en krijgen zo ook de boodschap mee dat kolen, olie en gas nog lange tijd normaal blijven. Grote kans dat een grote groep ouders tijdens verkiezingen hun stem baseren op andere thema’s dan het klimaat.

Shell won lobby prijs voor kinderfestival

Politicologen noemen maatschappelijk verantwoord ondernemen een vorm van lobby (de politiek beïnvloeden). Het wekt dan ook geen verbazing dat Shell in juni een belangrijke Europese lobby-prijs won voor het kinderfestival Generation Discover. Pikant detail: Shell heeft het festival zelf aangemeld voor de categorie ‘public affairs’ van de European Excellence Award.

Fossiele energiebedrijven ontdekken: vertrouwen vergroten gaat het beste via het onderwijs

Het strategisch PR-bureau van Shell, Edelman, wijst expliciet het onderwijs aan als plek waar je moet zijn als je in Nederland het vertrouwen wil vergroten bij het brede publiek.

Trustmonitor Edelman