Fossielvrij Onderwijs

De rol van partners op Shell festival Generation Discover

Mijn 9-jarige zoon vertelde dat hij naar Generation Discover ging. Ik vroeg: 'Dat is toch dat Shell-festival? Hij antwoordde: 'Nee hoor, Shell organiseert het festival met heel veel partners'."
Schermafbeelding 2018-10-16 om 00.22.27

“Wij organiseren dit festival met heel veel partners”, zegt Shell-baas Marjan van Loon in veel interviews over Generation Discover. Wie zijn de partners van Shell? Waarom vindt Shell het zo belangrijk om steeds te verwijzen naar z’n partners? En waarom haken zo veel van die partners af, zoals gemeente Den Haag, het Museon en het Van Gogh Museum?

Botsende waarden: hoe mooie organisaties zichzelf verloochenen
als partner van Shell

Voor het tweede jaar op een rij is het ministerie van Defensie partner op Shells festival Generation Discover. Op het festival organiseerde Defensie een oefening voor kinderen met het thema ‘watersnoodramp’. Dat is cynisch, omdat het fossiele businessmodel van Shell de kans aanzienlijk vergroot dat kinderen in hun leven een watersnoodramp meemaken. 

Defensie is op Generation Discover aanwezig om jonge kinderen warm te maken voor een carrière bij Defensie. Extra personeel zal in de toekomst hard nodig zijn, aangezien klimaatveranderingen tekorten veroorzaakt en zo samenlevingen ontwricht. Maar om daarvoor samen te werken met een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering? Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Shell bedreigt juist wat ons dierbaar is.

Shell is wereldwijd verwikkeld in rechtszaken, die uiteenlopen van mensenrechtenschendingen, medeplichtigheid aan ophanging, corruptie, milieucriminaliteit en veroorzaken en verergeren van klimaatverandering. Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor de veiligheid wereldwijd, maar ook in Nederland. De politie is er om de veiligheid te bewaken en onrecht te bestrijden. Wat voor signaal geeft de politie met het partnerschap aan de slachtoffers van Shell?

De Vereniging Openbare Bibliotheken beheert de website De Bibliotheek. De Bibliotheek is partner van Shell op Generation Discover. De Bibliotheek wil lezen en kennis stimuleren. Maar de vraag is: heeft Vereniging Openbare Bibliotheken zelf genoeg kennis om door de greenwashing van een fossiele multinational te prikken?

BREAKING 

De Hogeschool Leiden ontkent partner te zijn van Shell en het festival Generation Discover. De secretaris van het College van Bestuur liet ons vandaag (16 oktober 2018) het volgende weten: “Naar aanleiding van uw mail, kan ik u melden dat er geen sprake is van een partnerschap tussen Hogeschool Leiden en Shell, noch betaalt of sponsort Hogeschool Leiden Shell het festival in Generation Discover in 2018.”

Het logo van de Hogeschool Leiden staat nog wel op de website van Generation Discover. Wij zijn blij met dit nieuws, want de Hogeschool Leiden wil studenten opleiden voor een succesvolle toekomst. Alleen dat al is genoeg reden om niet samen te werken met een multinational die de toekomst verbroeikasgast. 

Bovendien doen studenten van de Hogeschool Leiden onderzoek naar hoe communicatie kan bijdragen aan het overleven van een bedrijf. De Hogeschool is dus bekend met de praktijk van greenwashing. Het heet greenwashing als een bedrijf een vergrootglas legt op z’n minimale duurzame inspanningen, zonder dat het bedrijf iets doet om de schadelijkheid van z’n core business te verminderen. Het festival Generation Discover is een schoolvoorbeeld van greenwashing, want het festival gaat over schone technologie, terwijl de olie- en gassector van Shell groeit. 

Well done, Hogeschool Leiden!

“Het imago van de Nederlandse watersector is technisch en bestuurlijk, met weinig uitdaging. Toch zal de watersector op niet al te lange termijn met antwoorden moeten komen op klimaatverandering en de bijbehorende stijging van de zeespiegel.” 

Deze tekst komt van de website van Wetsus. Wetsus heeft personeel nodig om Nederland te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Wetsus land beschermt ons land tegen het water, kiest één van ’s werelds grootste veroorzakers van de zeespiegelstijging als partner. Symptoombestrijding?

Kindermuseum GeoFort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat water een wapen gebruikte tegen een vijandig volk. Maar water was niet altijd onze vriend. Water was ook vaak onze vijand, en we zijn er als Nederland trots op dat we het water onder controle hebben. Maar hoe lang houdt ons laaggelegen landje de strijd vol, nu de zeespiegel steeds verder stijgt? In 2100 kan het water al 2 a 3 meter hoger zijn, als we niet snel flink minderen met fossiele brandstof. GeoFort kent als geen ander de kracht van water. Hoe kan GeoFort nou partner zijn Shells festival Generation Discover? 

“De natuur is in staat op de meest economische manier haar doelstellingen te behalen in termen van energie en materiaalgebruik.” Biomimicry ziet de natuur als model, maatstaf en mentor. Heeft de natuur ons niet geleerd dat we vooral op zoek moeten naar evenwicht en niet meer nemen dan we nodig hebben? Het is daarom vreemd dat juist een mooie organisatie als Biomimicry NL partner is van Shells festival Generation Discover. Shell heeft een extractief bedrijfsmodel. Het bedrijfsmodel van Shell staat immers diametraal tegenover het uitgangspunt van Biomimicry NL. Op een duizelingwekkend tempo onttrekt Shell energie aan de aarde, Shell geeft niets terug. 

Shell tooit zich met goede namen

Shell ligt onder vuur. De multinational krijgt uit vele hoeken kritiek: klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, corruptie, milieuvervuiling en belastingdeals. Dat is een berg kritiek. Hoe win je dan vertrouwen terug? Hoe blijf je populair? 

Je kunt natuurlijk je gedrag aanpassen, maar dat kost veel geld en moeite. Gelukkig voor Shell kan het ook veel simpeler: je kunt je goede naam terugwinnen zonder je gedrag aan te passen. Dat kan door te laten zien dat je goede vrienden hebt: musea, overheden en duurzame bedrijven. Als zulke mooie organisaties met je gezien willen worden, als zij met je op de foto willen, dan zullen de zwarte kantjes van Shell wel meevallen? Toch?

Als Shell kritiek krijgt op het festival, wijst het steevast naar alle partners die mee doen. Als partners kritiek krijgen op hun deelname aan het Shell-festival, verwijzen de partners naar elkaar. Zo verdedigde de huidige minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven zich als wethouder van Den Haag in een debat over de subsidie van gemeente Den Haag aan Shell door te verwijzen naar de partners van Shell: 

“Het festival is niet van Shell alleen, Generation Discover is een samenwerking met NEMO, Museon en het Boerhaave Museum. Zij werken hier niet zo maar aan mee. Dat was voor mij een belangrijke afweging om de subsidie te geven. Vertrouwde partners deden mee aan het festival.”

Welke ex-partners zeiden in 2018 'nee' tegen Shell?

Shells definitieve lijst van partners Generation Discover 2018

Sinds de webpagina Generation Discover 2018 live stond, kwamen er steeds partners bij. Maar er verdwenen ook logo’s van de site. Zo verdwenen het logo van Meer muziek in de Klas, Bar-le-Duc, Erasmus Universiteit en Centre for Sustainability. Waarom verdwenen hun logo’s van de site? Hadden zij eerst ‘ja’ gezegd tegen het partnerschap, maar bedachten ze zich?