Voorbeelden fossiel lesmateriaal


Hoe poetsen gitzwarte fossiele bedrijven hun straatje schoon in het (basis)onderwijs? Soms ligt greenwashing er heel dik bovenop. Soms wat minder. Wat valt jou op in de voorbeelden hieronder? Kun jij de greenwashing en leugens vinden?

Fossiel lesmateriaal

Meer voorbeelden van fossiele lespakketten

 Wat leren fossiele bedrijven aan kinderen?

De lessen van fossiele bedrijven zijn behoorlijk cool. Laat dat maar aan de marketeers van Shell, NAM en GasTerra over. Maar tussen al het visuele spektakel zit een boodschap verborgen: ‘De energietransitie heeft geen haast. De schade van kolen, olie en gas valt wel mee. We hebben nog lange tijd fossiele brandstof nodig.’

Wat staat er niet in de lessen van fossiele bedrijven?

Nergens in het lesmateriaal zeggen fossiele bedrijven wat de gevolgen zijn van een langzame transitie. Nergens zeggen ze dat we als maatschappij ook een andere keuze zouden kunnen maken, in het belang van deze kinderen.

Aardgas = methaan = nog véél schadelijker dan CO2

Gas is normaal. Gas blijft normaal. Dat is de boodschap in de lessen over gas. In de lesstof vergeten de fossiele bedrijven voor het gemak dat aardgas meer broeikasgassen uitstoot dan alleen CO2. Omdat er bij aardgas methaan weglekt, is deze fossiele brandstof al even slecht voor het klimaat als kolen. Methaan is wel 84-106 keer slechter voor het klimaat dan CO2. 

Voorbeelden of anekdotes van greenwashing? Help mee om de fossiele industrie te ontmaskeren

Heb je zelf voorbeelden van lesmateriaal of excursies van kolen-, olie- of gasbedrijven? Wij horen het graag!

Het lesmateriaal van Shell, NAM, GasTerra en GasUnie gaat soms over fossiele brandstof, soms over de energietransitie, soms over schone energie. Wat ze kinderen ook leren, het is in de basis verkeerd dat ze voor de klas staan. De fossiele industrie stelt het eigen businessmodel boven het belang van deze kinderen om veilig en gezond op te groeien. Ze schotelen kinderen een wereldbeeld voor dat al over de datum is.

Maak nu melding van fossiel lesmateriaal