GasTerra: ‘We moeten gas nu echt gaan promoten’

“We hebben te lang gedacht dat de voordelen van gas voor zichzelf spreken. Dat blijkt niet zo te zijn. We moeten gas nu echt gaan promoten.” GertJan Lankhorst (toen CEO GasTerra)

GasTerra trekt veel samen op met partners. Zoals Quintel Intelligence, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. In hun lesmateriaal presenteren ze gas als de normaalste zaak van de wereld. Iets waar we sowieso mee doorgaan. Kijk maar eens naar de les Ons gas raakt op.

Quintel heeft met geld van GasTerra het energietransitiemodel ontwikkeld. Dat model laat de gebruiker zelf keuzes maken tussen kosten en effecten van klimaatbeleid. Dat lijkt objectief, tot je bedenkt dat de langetermijneffecten van de keuzes niet worden meegewogen. Ook wordt methaanlek van gas niet (voldoende) meegerekend. Daardoor komt gas (veel) te goed uit de bus.

De boodschap is: ja, de energietransitie is een feit, maar we moeten het wel realistisch houden. En met ‘realistisch’ bedoelen ze dan: laten we niet te veel veranderen.

Veelzeggend is de quote van een leerling in deze video van de website Jouw Energie voor Morgen:

“Ik weet nu wel dat we niet tot het uiterste gaan doen, dat we wel een beetje blijven bij hoe het nu gaat.”

Voorbeelden lesmateriaal van GasTerra