Tweede Kamer erkent beïnvloeding door bedrijven in onderwijs

De regering gaat onderzoeken of de Onderwijsinspectie ook toezicht moet houden op sponsoring, gastlessen, lespakketten en techniekfestivals van bedrijven. Dat is geregeld in de Motie Van Raan over het inspec­teren van lesma­te­riaal van bedrijven.

Het is een doorbraak in de Tweede Kamer voor onze campagne. Voor het eerst erkent een meerderheid in de Kamer dat (fossiele) bedrijven invloed uitoefenen op kinderen. Tot nu toe schoof het ministerie van OCW alle verantwoordelijkheid voor fossiel lesmateriaal van zich af. CDA, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA stemden vóór Motie Van Raan (Partij voor de Dieren).

In 2018 stuurden wij de Zienswijze ‘Als het belang van een bedrijf in de klas botst met het belang van leerlingen‘ naar de onderwijsinspectie en de woordvoerders Onderwijs in de Tweede Kamer. Ook schreven we een ingezonden artikel op Joop.nl: Inspectie, bescherm kinderen tegen de invloed van de fossiele industrie.

Fossielvrij Onderwijs vraagt sinds juli 2017 aandacht voor de groeiende beïnvloeding door de fossiele industrie in het onderwijs. Fossiele multinationals doen zich in de klas veel groener voor dan ze zijn. Bovendien presenteren ze de zeer schadelijke fossiele brandstof gas als oplossing voor het klimaatprobleem.