Kamervragen over kindermarketing Shell in de klas

Hoe is kindermarketing van Shell anders dan kindermarketing door de voedselindustrie en de tabaksindustrie? Shell dringt de school binnen om vanaf de plaats van de leerkracht kinderen de fossiele boodschap uit te dragen. Partij voor de Dieren legt in Kamervragen de vinger op de zere plek. 

“Kent u de oproep van Shell aan gepensioneerde medewerkers om zich op te geven voor een gastles met een door Shell ontwikkeld lesprogramma rond greenwash-festival Generation Discover?”

Te jong om kindermarketing te herkennen

Kinderen in de leeftijdscategorie van Generation Discover zijn te jong om reclame te herkennen buiten de reclameblokken op TV. Kinderen zijn dus niet in staat om de lessen van Shell te herkennen als kindermarketing. Bovendien is de klas een plek waar kinderen gewend zijn om de informatie van de persoon die voor de klas staat voor wáár aan te nemen. Partij voor de Dieren vroeg de minister:

“Hoe kunnen kinderen het verschil herkennen tussen feiten en marketing in de gastlessen van Shell?”

“Vindt u het wenselijk dat (voormalig) Shell-personeel de fossiele boodschap van Shell komt verkondigen in het klaslokaal? Zo ja, waarom?”

Klimaatontkenning ex-Shell CEO

Partij voor de Dieren stelt ook de klimaatontkenning van Rein Willems (ex-CEO van Shell Nederland) aan de orde. Willems heeft een grote vormende invloed in het onderwijs.

“Kunt u uitsluiten dat het klimaatontkennende gedachtegoed van voormalig Shell-directeur Rein Willems doorsijpelt in het onderwijs, bijvoorbeeld via lespakketten, gastlessen en techniekfestivals van Shell? Zo ja, waar blijkt dat uit?”

Meer over de kindermarketing van Shell in Generation Discover