Fossielvrij Onderwijs schaalt op naar Reclame Fossielvrij

Hoe krijgen we de fossiele industrie uit het onderwijs? Dat gaat alleen met een reclameverbod zoals voor tabak. Daarom zijn de campaigners achter Fossielvrij Onderwijs een nieuwe campagne gestart: Reclame Fossielvrij.

Met Fossielvrij Onderwijs hebben we hele mooie resultaten geboekt (zie onder). We hebben het de fossiele industrie in Nederland moeilijker gemaakt om hun ongezien en ongehinderd hun propaganda onder kinderen te verspreiden.

Rijkste bedrijven
Tegelijkertijd beseften we dat wij, met onze kleine Fossielvrij-groep, nooit en te nimmer opkunnen tegen fossiele multinationals. Zij zijn de rijkste bedrijven ter wereld. En met hun budget kunnen ze telkens weer nieuwe festivals en lesmateriaal ontwikkelen om kinderen, docenten en ouders voor hun karretje te spannen.

Leugens
En dat mag gewoon. Een fossiel bedrijf mág leugens verspreiden op scholen, maar ook in media en op openbaar vervoer. Ook als dat ten koste gaat van het leven op aarde. Er is niemand, geen wet, geen toezichthouder of geen minister, die ze stopt.

Tabakswet voor de fossiele industrie
Hoe is dat gegaan bij de tabaksindustrie, vroegen wij ons af. Tabaksfabrikanten maakten ook lespakketten voor scholen. Over gezond leven. Gelukkig heeft de tabakswet alle reclame voor tabak verboden. Ook het lesmateriaal op scholen en sponsoring van sportclubs en musea. Wij dachten: zo’n tabakswet is ook nodig voor de fossiele industrie!

Reclame Fossielvrij
Daarom zijn we met Fossielvrij Onderwijs in maart 2020 een nieuwe campagne gestart: Reclame Fossielvrij. Met Reclame Fossielvrij strijden we voor een wettelijk verbod op reclame voor de fossiele industrie, vliegreizen en vervuilende auto’s. Lesmateriaal van de fossiele industrie valt straks ook onder het verbod.

Wat heeft Reclame Fossielvrij bereikt in 1 jaar?
Reclame Fossielvrij heeft al grote slagen gemaakt! Een jaar geleden sprak niemand nog over een verbod op fossiele reclame. Maar inmiddels staat het in zes verkiezingsprogramma’s: GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, BIJ1 en NIDA. Ook heeft gemeente Amsterdam – als eerste stad ter wereld – besloten om fossiele reclame te weren. Die beslissing – het gevolg van een brief die Reclame Fossielvrij namens 51 organisaties stuurde – haalde wereldwijd in de media!

Hoe nu verder met Fossielvrij Onderwijs?
De website van Fossielvrij Onderwijs blijft bestaan en ook spreken we namens Fossielvrij Onderwijs op events. Fossielvrij Onderwijs blijft bestaan, maar is onderdeel geworden van Reclame Fossielvrij. Steun voor Fossielvrij Onderwijs = steun voor Reclame Fossielvrijen vice versa.

We hopen dat we met Reclame Fossielvrij ook kunnen rekenen op jouw steun. Teken voor een verbod op fossiele reclame via verbiedfossielereclame.nl.

PS: We zijn afhankelijk van donaties. Met een donatie voor Reclame Fossielvrij help je ons enorm!

Resultaten Fossielvrij Onderwijs

  • We hebben Shells jaarlijkse greenwashing en kindermarketingfestival Generation Discover uit Den Haag verjaagd en gezorgd dat gemeente Den Haag zich volledig terugtrok. Als gevolg hiervan hebben ook het Mauritshuis en het Museon hun banden met Shell verbroken.
  • We stelden de Shell-PR in Rijksmuseum Boerhaave aan de kaak met een opinieartikel en een mooie actie samen met XR Leiden.
  • We wonnen van Shell bij de Reclame Code Commissie omdat Shell kinderen leerde dat z’n fossiele brandstof Gas-to-Liquid bijdroeg aan het Sustainable Development Goal voor duurzame energie.
  • We hebben het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Daar heeft vooral Partij voor de Dieren er hard voor geknokt. Na vele schriftelijke vragen heeft minister Slob in een schriftelijk debat over extern lesmateriaal van de fossiele industrie eindelijk toegegeven dat het onwenselijk is dat bedrijven zich op scholen anders voordoen dan ze zijn.
  • We leverenden stevige kritiek op het nieuwe curriculum en die werd overgenomen! In de voorlaatste versie van het curriculum zouden kinderen worden gevoed met een maatschappijbeeld waarin technologie de oplossing is voor alles en waarin het normaal is om de natuur te exploiteren voor economisch gewin. Dat is nu aangepast.