Fossielvrij Onderwijs tevreden: nieuwe versie curriculum.nu beter!

Onze kritiek op het een-na-laatste voorstel voor curriculum.nu voor basisscholen en middelbare scholen was niet mals, afgelopen zomer. Wij zijn blij dat veel van onze zorgen zijn weggenomen in het voorstel voor curriculum.nu dat straks naar de Tweede Kamer gaat!

Voor basisscholen en middelbare scholen is een nieuw curriculum in de maak. Dat is relevant, want het curriculum biedt de kaders hoe nieuwe generaties naar het leven kijken. En welke vaardigheden ze meekrijgen om om te gaan met de uitdagingen die hen te wachten staan, mede door klimaatverandering.

De curriculumherziening is een uitgebreid proces, waarin ook burger- en belangengroepen kunnen meedenken. Fossielvrij Onderwijs spitte afgelopen zomer met vier mensen de een-na-laatste versie van de leerlijn Mens & Natuur door. Onze kritiek was niet mals. We waren zelfs geschrokken van de inhoud!

Maar nu, een half jaar later, zien we het resultaat. Naar de meeste van onze kritiek is geluisterd! De laatste versie van het curriculum ziet er veel beter uit!

Onze kritiek op de voorlaatste versie

In een kritisch artikel schreven we: “Kinderen worden gevoed met een eenzijdig maatschappijbeeld dat al over de datum is. Een maatschappijbeeld waarin technologie de oplossing is voor alles en waarin het normaal is om de natuur te exploiteren voor economisch gewin. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan de winning van olie en gas. De beroepen die kinderen moeten inspireren om techniek te kiezen zijn fossiel (“gasketelinstallateur”).”

En: “De grote problemen die tekenend zijn voor het leven van schoolkinderen komen niet genoeg aan bod in de leerlijn Mens & Natuur. Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit worden wel genoemd, maar zodanig dat ook de klimaatontkenners er hun eigen draai aan kunnen geven. In een tijd dat er een meldpunt is voor ‘linkse leerkrachten’, hebben leerkrachten meer houvast nodig. “

In het kort kwam de kritiek neer op:

  • Techniek werd eenzijdig gepresenteerd als de oplossing van alles, zonder de nadelen te benoemen.
  • De belangen van de economie nu ging duidelijk voor op de ecologie (antropocentrisme).
  • Te weinig urgentie en duiding over het klimaatprobleem.
  • Te veel nadruk op individuele verantwoordelijkheid en niet op die van multinationals en het systeem.

Resultaat!

We leverden onze kritiek deze zomer in via de reguliere feedbackronde. En na een half jaar zagen we resultaat:

Meer klimaat, minder antropocentrisme, technologie niet meer eenzijdig belicht

In het nieuwe curriculum staat klimaatverandering er vaker en duidelijk in. Het mensgerichte aspect is sterk verminderd. En, tot slot, is ook het eenzijdig jubelende verhaal over technologie genuanceerd. Wij vroegen om een eerlijk verhaal over technologie, waarbij ook de nadelen aan bod komen. Dat staat er nu in! Ook dat we in onze ontwikkeling nu, rekening moeten houden met toekomstige generaties.

Enkele passages uit het herziene voorstel van het Curriculum.nu waaruit blijkt dat onze kritiek tot onze vreugde is verwerkt: