Ministerie van Onderwijs verzuimt om kinderen te beschermen tegen fossiele leugens

Fossielvrij Onderwijs biedt minister OCW brief aan over fossiele invloed op scholen

“De minister kan scholen niet verbieden om gebruik te maken van het aanbod van kolen-, olie- en gasbedrijven waarvan het fossiele bedrijfsmodel mogelijk een bedreiging vormt voor kinderen en maatschappij.”

Dat is het officiële antwoord van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op onze brief waarin we waarschuwen voor de groeiende invloed van bedrijven als Shell, GasTerra, Gasunie en NAM in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Geen blijk van urgentie

Het ministerie geeft geen enkele blijk van de urgentie van het klimaatprobleem. De grondwet verbiedt dat de overheid zich bemoeit met de inhoud van het onderwijs. Maar de minister had ook met ons mee kunnen denken over andere manieren om kinderen te beschermen tegen de invloed van de fossiele industrie op basisscholen en middelbare scholen.

Ministerie trekt klimaatverandering in twijfel

In plaats daarvan bagatelliseert het ministerie van Onderwijs en Wetenschap de effecten van klimaatverandering op kinderen. Terwijl 97% van de klimaatwetenschappers het er over eens is dat fossiele brandstof gevaarlijke klimaatontwrichting veroorzaakt, schrijft het ministerie dat het “fossiele bedrijfsmodel mogelijk een bedreiging vormt voor kinderen en maatschappij.” Neemt het ministerie van Wetenschap wetenschappers eigenlijk serieus?

Shell stuurt aan op 5 graden opwarming

In oktober werd bekend dat Shell, een van de fossiele bedrijven die lesgeeft aan basisscholieren, aanstuurt op 5 graden opwarming. Met 5 graden is de wereld onleefbaar. Alleen als je heel veel geld hebt, lukt het misschien om jezelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Ministeriële goedkeuring

In onze brief vroegen we om de minister te vragen om kolen-, olie- en gasbedrijven uit het onderwijs te weren omdat zij over de rug van kinderen de energietransitie vertragen en gas promoten.

Wij schreven in onze brief:

“Met ministeriële goedkeuring vertellen fossiele bedrijven op scholen dat hun product (aardgas) een deel van de oplossing is van het klimaatprobleem. In geen van de lespakketten blijkt maar iets van de urgentie van het klimaatprobleem.”

Valse geruststelling

Aan het slot van de brief probeert het ministerie van Onderwijs ons gerust te stellen.

“Door de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs is het de bedoeling dat bedrijven in de fossiele brandstofindustrie een omslag gaan maken naar schone energie.”

Het is een valse geruststelling. De fossiele industrie weet al 30 jaar wat klimaatverandering is en welke rol zij daarin spelen. Zij hebben niets met die kennis gedaan. Bovendien legt het klimaatverdrag van Parijs aan niemand verplichtingen op. Ook niet aan bedrijven.

Pappen en nathouden

Wat de overheid met deze brief doet, is pappen en nathouden. Met zo’n instelling gaan we het niet redden. De wereld heeft in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5C graad. Nederland heeft het verdrag bij wet bekrachtigd. Daar hoort ook bij dat het onderwijs in lijn is met deze doelstelling. Kinderen verdienen Paris proof onderwijs.

 

Teken nu onze petitie