Hoorzitting misleidende reclame tijdens Generation Discover Festival

Kinderbeïnvloeding door Shell met puzzel energiemix

“Nergens op gebaseerd.” “Generation Discover is uitsluitend didaktisch.” “Het gaat om feitelijke mededelingen.” Zo verweert Shell zich bij de Reclame Code Commissie tegen de klacht van Milieudefensie over Shells kinderfestival Generation Discover. 

Vandaag, donderdag 22 juli, was de hoorzitting. De juridische afdeling van Shell schreef een uitgebreid verweer. Over vier weken horen we of de Reclame Code Commissie het festival Generation Discover als reclame beoordeelt. En of mededelingen en kinderspelletjes op het festival misleidend waren en milieuonvriendelijk gedrag stimuleren.

Mag Shell kinderen leren dat we in 2050 nog bijna 75% fossiele energie gebruiken?

Tijdens het Generation Discover Festival mochten kinderen een puzzel leggen van de energiemix in 2050. De grootte van de stukjes stond al vast. De uitkomst van de puzzel is dat de wereld in 2050 nog op 70% fossiel draait. Bijna een kwart kolen, een kwart olie en een kwart gas. Mocht deze energiemix werkelijkheid worden, dan pakt dit desastreus uit voor kinderen. We kunnen ons niet eens een voorstelling maken van hoe hun leven er dan uit zou zien.

Shell Generation Discover reclame code commissie (3 van 3)
In 2050 nog bijna driekwart fossiele brandstof? Dat is tegen alle afspraken van het Parijs-akkoord. Dat is levensgevaarlijk voor kinderen.

Wat Shell met de puzzel doet is een zeer subtiele vorm van beïnvloeding. Daarom zoomen we even in.

  • Shell laat kinderen een puzzel leggen. Daarmee verrichten kinderen een handeling. Een handeling blijft beter hangen in het geheugen dan informatie kinderen zien, lezen of horen.
  • Door te kiezen voor een puzzel, suggereert Shell dat er maar één oplossing is, één mogelijke uitkomst van het energievraagstuk. En dat Shell de oplossing heeft. De uitkomst van Shells puzzel is toevallig ook de oplossing die Shell het meeste geld oplevert.
  • Terwijl iedereen hard rent (of zou moeten rennen) om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zegt Shell met deze puzzel tegen kinderen, docenten en ouders: ‘Trek je niets aan van het Parijs-akkoord. Dat halen we toch never nooit niet.’ Zo stimuleert Shell om door te gaan met het gebruik van fossiele brandstof. Zo ontmoedigt Shell een positief klimaatbeleid om versneld over te stappen op schone en duurzame energie.

Was festival Generation Discover uitsluitend ‘didaktisch’ zoals Shell beweert?

Shell zegt: “De insteek van het Generation Discover Festival is uitsluitend didaktisch.”

Lobby-prijs voor kinderfestival Generation Discover
Lobby-prijs voor kinderfestival Generation Discover: European Excellence Award for Public Affairs

Generation Discover is lobby
Dat is aantoonbaar onjuist. Het festival is een vorm van lobby. Shell won niet voor niets een prestigieuze Europese lobbyprijs voor het festival: de European Excellence Award for Public Affairs. Met het festival zet Shell een maatschappelijk betrokken groen masker op. Daardoor blijft Shell een gerespecteerde gesprekspartner van de overheid, ook al is 99% van de business gericht op het verergeren van klimaatontwrichting.

Generation Discover is verkapte reclame
Het festival is een verkapte vorm van reclame. Het Generation Discover-programma is bedacht door het strategisch PR-bureau Edelman. De Chief Content Officer van Edelman, Richard Sambrook, doet in een interview zijn strategie uit de doeken. Hij noemt Shells Eco-marathon als voorbeeld. De ecomarathon is een onderdeel van het Generation Discover-programma en bedacht door Edelman.

“Big companies are going directly to the consumer to engage them now, rather than through display or spot ads and the traditional means of trying to reach consumers. You can’t just be out there shouting at people about your brand.”

“By making branded entertainment Edelman is “starting to take over territory that traditionally ad agencies or marketing divisions would have occupied,” says Sambrook.

Mag Shell beweren dat gas de schoonste fossiele brandstof is?

Shell generation discover reclame code commissie (1 van 3)

Op het festival hingen in de energietent grote borden met een korte beschrijving van alle vormen van energie. Alleen bij aardgas stond er in de tekst een vergelijkend waardeoordeel: ‘schoonste fossiele brandstof’. Daarmee doet Shell aan onbewuste beïnvloeding. Met deze tekst plant Shell een positieve associatie bij aardgas in het geheugen van kinderen.

Methaan weggelaten
De olie- en gasmultinational vergelijkt alleen de CO2-uitstoot van de verschillende brandstoffen. Maar het laat expres informatie over methaan weg. Aardgas is bijna 100% methaan. En bij aardgas lekt altijd methaan weg. Vanaf het moment dat het uit de grond komt, tot het moment dat het gebruikt wordt. Methaan is vele malen (wel 100x) sterker dan CO2. Dat maakt aardgas net zo schadelijk of zelfs schadelijker voor het klimaat dan olie en kolen.

Het ministerie van EZ zegt het ook, dus is het waar
Om aan te tonen dat het normaal is om te beweren dat gas de schoonste fossiele brandstof is, beroept Shell
 zich in het verweer op een document van het ministerie van Economische Zaken. Daarin staat: “Er zijn dus vele redenen om aardgas als schoonste fossiele brandstof te blijven inzetten.”

Goh, wie zou dat zinnetje hebben aangeleverd met een slimme lobby? En, bij welke instantie kunnen we de overheid op het matje roepen voor misleidende reclame voor methaan?

Uitspraak Reclame Code Commissie

Mag Shell aan kinderen vertellen dat de wereld in 2050 nog steeds op bijna 75% fossiele energie draait? Mag Shell aan kinderen vertellen dat gas ‘de schoonste fossiele brandstof’ is? Dat horen we binnen vier weken van de Reclame Code Commissie. We houden jullie op de hoogte!

Teken onze petitie

Geen kolen, olie en gas bij jouw kinderen in de klas? Teken nu onze petitie!

Teken nu onze petitie