Fossiele industrie verspreidt valse feiten over het klimaat via basisonderwijs

De invloed van fossiele bedrijven als Shell, GasTerra en NAM reikt veel verder dan de universiteiten: kinderfestivals, lesmateriaal, gastlessen en schooluitjes worden ingezet om invloed uit te oefenen op wat basisschoolkinderen leren over de energietransitie. Dat kwam vandaag ter sprake in de Tweede Kamer tijdens een debat over de betrokkenheid van Shell bij de Erasmus Universiteit.

‘Fossiele brandstoffen raken ooit op’

Fossiele bedrijven gebruiken het (basis)onderwijs om invloed uit te oefenen op wat kinderen leren over de energietransitie, blijkt uit een onderzoek van Fossielvrij Onderwijs. Zo concludeert een lespakket van Shell dat aardgas een deel van de oplossing van het klimaatprobleem is en dat de ernstige gevolgen van klimaatverandering met CO2-opslag te voorkomen zijn.

Minister: Fossiele brandstoffen terugdringen

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de rol van de fossiele industrie in het basisonderwijs. De minister antwoordt dat ze het belangrijk vindt dat leermiddelen de bekende feiten juist weergeven. Ze zegt dat onderwijsinstellingen zelf moeten bepalen hoe ze het onderwijs inrichten. De minister bevestigt dat het gebruik in fossiele brandstoffen in hoge mate teruggedrongen moet worden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 C graad, zoals afgesproken in Parijs, moet het gebruik van fossiele brandstoffen in tien jaar tijd tot nul zijn gereduceerd. Uit de antwoorden van de minister spreekt vertrouwen dat de fossiele industrie de omslag naar duurzaam op tijd maakt om aan het klimaatakkoord te voldoen.

Fossielvrij Onderwijs

“Het einde nadert voor kolen, olie en gas en dat is voor het klimaat maar goed ook”, zegt Femke Sleegers van de nieuwe burgerbeweging Fossielvrij Onderwijs. “Fossiele bedrijven proberen de energietransitie zo lang mogelijk te rekken. Ze willen immers nog zo veel mogelijk van hun voorraden kolen, olie en gas verkopen. Via (basis)scholen kunnen ze een groot deel van de maatschappij beïnvloeden. Hun boodschap: de energietransitie heeft niet zo’n haast. We hebben nog heel lang fossiele brandstof nodig.”

Ontmasker Shell en Generation Discover

Fossielvrij Onderwijs grijpt het jaarlijkse Shell-kindergreenwashfestival Generation Discover aan om de inmenging van de fossiele industrie op (basis)scholen te ontmaskeren. Op 30 september is er de ‘Ontmasker Shell Klimaatmars’. De stoet vertrekt van het Malieveld – waar het festivalterrein voor Generation Discover wordt opgebouwd – en loopt via het hoofdkantoor van Shell naar het ministerie van onderwijs. Met Generation Discover sorteert Shell voor op 2020, als het vak Wetenschap en Techniek verplicht wordt op basisscholen.

Shell aast op vaste plek in basisonderwijs met nieuwe lesmethode 'Maakkunde'
Shell aast op vaste plek in basisonderwijs met nieuwe lesmethode ‘Maakkunde’