Minister Slob gaat scholen wijzen op verstopte belangen fossiele industrie

De minister van Onderwijs gaat scholen attent maken op de verstopte belangen in lesmateriaal van fossiele energiebedrijven. Zo interpreteren wij zijn antwoord op de kamervragen van Partij voor de Dieren.

Op de vraag “Bent u bereid om te waarschuwen voor verstopte belangen van de fossiele industrie in door het bedrijfsleven aangeleverde lesmaterialen? Zo nee, waarom niet?” antwoordt de minister: “Ik zal de brochure van het convenant ‘Spelregels sponsoring op scholen’ nogmaals bij scholen onder de aandacht brengen.”

Eerste toezegging

Dit is de allereerste toezegging van de minister van Onderwijs sinds bekend werd dat de fossiele industrie schoolkinderen beïnvloedt om zo lang mogelijk olie en gas te kunnen verkopen. Het is een goed teken dat minister Slob scholen gaat waarschuwen voor de verstopte belangen van de fossiel lesmateriaal. Wij hopen dat hij in dat bericht duidelijk vertelt wat de risico’s van fossiel lesmateriaal zijn voor kinderen en de maatschappij.

Lesmateriaal met bijbedoelingen 

Het ‘coole’ lesmateriaal van Shell, BP, NAM en GasTerra komt met bijbedoelingen. Met de lessen wil de fossiele industrie goodwill kweken in de samenleving om zo langer kolen, olie en gas te voorkopen. Bovendien willen de fossiele bedrijven leerlingen al op jonge leeftijd warm maken voor een carrière in olie en gas. Want als het aan fossiele bedrijven als Shell ligt, draait de wereld ook na 2050 nog op fossiele brandstof. De boodschap in de lessen is dat de energietransitie niet zo’n haast heeft.

Vrijheid van onderwijs

Betekent de toezegging dat de minister begrijpt dat fossiel lesmateriaal de transitie afremt en daardoor een gevaar vormt voor de toekomst van kinderen? Helaas, dat komen we niet te weten. Net als bij eerdere kamervragen, geeft de minister op de meeste vragen een formalistisch of ontwijkend antwoord. Hij wuift signalen over de groeiende invloed van de fossiele industrie op scholen weg met een verwijzing naar de vrijheid van onderwijs.

Klimaatontkennend lesmateriaal

Slob zegt te hechten aan ‘leermiddelen die de feiten juist weergeven’. Maar als de minister in de vragen wordt geconfronteerd met een les waarin de menselijke invloed op klimaatverandering wordt ontkend, zijn feiten blijkbaar ondergeschikt. Slob: ‘Scholen bepalen zelf hoe zij hun onderwijs inrichten en welke methodes zij daarbij gebruiken.’

Overheid dient publiek belang, geen bedrijfs belang

Een waarschuwing over fossiel lesmateriaal in een nieuwsbrief aan scholen is een eerste stap, maar niet genoeg. De minister moet ons signaal serieus nemen en kijken of de huidige regels kinderen en de maatschappij wel genoeg beschermen tegen de invloed van de fossiele industrie. Wij willen de minister eraan herinneren: de overheid is er in het publiek belang, niet in het belang van het bedrijfsleven.

 

Geen kolen, olie en gas bij ons in de klas!

Teken onze petitie