Waarom de minister van OCW niets doet tegen gaspromotie op scholen

Waarom doet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niets om kinderen te beschermen tegen fossiel lesmateriaal? Het antwoord doet pijn. Het was Rijksoverheidsbeleid om via lespakketten het ‘afkalvend draagvlak’ voor gas te herstellen, blijkt uit het Innovatiecontract Gas.

En waarom? Omdat onze staat jaarlijks 21,5 miljard verdient aan de fossiele industrie, zo blijkt vandaag uit het artikel De Nederlandse overheid en de olie- en gasindustrie: zoek de verschillen’ van De Correspondent.

Draagvlak gas kalft af

In onze research hadden wij al eerder ontdekt dat de Rijksoverheid een actieve rol speelde om lesmateriaal voor basisscholen te ontwikkelen. We ontdekten een document van de Rijksoverheid uit 2012 waarin het ministerie van Economische Zaken samen met gasbedrijven constateerde dat het ‘draagvlak in de samenleving voor gas’ afnam:

“Er is een vertekend beeld aan het ontstaan in de bredere samenleving over de noodzakelijkheid van gas in onze energievoorziening. Maatschappelijk draagvlak voor gas als onderdeel van de energiemix kalft daardoor af.”

De ‘faam van Nederland als gasland’

Een overheid die serieus werk zou willen maken van de energietransitie, zou het afkalvend draagvlak toejuichen. Dat zou namelijk ruimte en marktkansen bieden voor schone, duurzame energie. Na het lezen van het artikel van De Correspondent zal het geen verbazing wekken dat onze Rijksoverheid precies het tegenovergestelde deed. Samen met fossiele bedrijven sloot de Topsector Energie een Innovatiecontract Gas om “de faam van Nederland als gasland bij uitstek veilig te kunnen blijven stellen.”

Draagvlak gas herstellen via het onderwijs

De voornaamste ‘oplossingsrichting’ om het draagvlak voor gas te herstellen is het (basis)onderwijs, blijkt uit de actiepunten uit het innovatiecontract. Enkele voorbeelden van actiepunten uit het contract:

  • lobby bij het ministerie van Onderwijs
  • ontwikkelen van een lespakket voor het basisonderwijs door de Hanzehogeschool
  • ontwikkelen van minor ‘Energy Resource Management’ en Masteropleiding (MSc) Renewable Energy aan de Hanzehogeschool Groningen

Energietransitiemodel: ‘feiten’ over gas

GasTerra en het (door GasTerra gefinancierde) energietransitiemodel van Quintel hebben een hoofdrol in het hoofdstuk ‘maatschappelijke inbedding’.

Met het energietransitiemodel (ETM) kan iedereen spelenderwijs z’n eigen energiemix voor Nederland samenstellen. Dit model wordt gezien als neutraal en objectief. Maar dit staat er letterlijk bij de actiepunten in het Innovatiecontract Gas (bijlage Maatschappelijk Inbedding, pag 8):

“Onder de aandacht brengen van het Energietransitiemodel als ondersteunend middel voor politieke en publieke discussies, om daarmee ‘de feiten’ een dominantere rol te kunnen laten spelen.”

De aanhalingstekens rond ‘feiten’ zijn niet van ons.

GasTerra & Rijksuniversiteit Groningen: Jouw Energie in 2030

In het document wordt verwezen naar een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders slecht op de hoogte zijn van de “afhankelijkheid van fossiele brandstof, de rol van gas en de potentie van duurzame energie”.

Dit zijn precies de 3 thema’s die terugkomen in fossiel lesmateriaal. Bijvoorbeeld in het lesmateriaal voor (basis)scholen van GasTerra ism de Rijksuniversiteit Groningen (!). In het boekje ‘Jouw Energie in 2030’ leren kinderen het volgende:

“Je kunt dan wel zeggen dat we duurzame energie moeten gebruiken, maar zo simpel is dat niet. Als je er wat beter naar kijkt, zie je dat in Nederland nog maar 3 procent van ons totale energieverbruik duurzame energie is, terwijl we al wel 25 jaar bezig zijn om die duurzame energie te promoten. Je kunt dus nog niet zeggen dat het op korte termijn allemaal duurzame energie moet zijn. We willen het wel en daar werken we ook aan. Maar het gaat nog heel lang duren voordat alles duurzaam is. Als back-up kunnen we aardgas gebruiken. Dit is het minst belastend voor het milieu en het is flexibel te gebruiken.”

Deze passage schetst waarom lesmateriaal op scholen niet gemaakt mag worden door (commerciële) partijen die een financieel belang hebben om hun ‘feiten’ aan kinderen op te dringen. Ook onze Rijksoverheid heeft een financieel belang bij ‘feiten’ over fossiele brandstof, blijkt uit het artikel van De Correspondent. Uit het Innovatiecontract gas blijkt dat de overheid actief meewerkt aan gas-indoctrinatie op (basis)scholen om zo het draagvlak voor gas te behouden. Uitvoering van het innovatiecontract gas was het speerpunt van het ministerie van EZ in de Rijksbegroting 2013.

Teken onze petitie

https://actionnetwork.org/petitions/fossielvrij-onderwijs

 

‘Feiten’ staan in het Energietransitiemodel van GasTerra en Quintel tussen aanhalingstekens