Promotie aardgas op basisscholen was overheidsbeleid

Persbericht| Den Haag, 17 januari 2018 – De Nederlandse overheid stimuleerde fossiele bedrijven om lespakketten te verspreiden op basisscholen en middelbare scholen. Zo hoopte de overheid het ‘afkalvend draagvlak’ voor aardgas te herstellen. Dat ontdekte Fossielvrij Onderwijs in het ‘Innovatiecontract gas’ van de topsector Energie uit 2012.

Met het Innovatiecontract gas wil de topsector Energie aardgas als de ideale transitiebrandstof positioneren. Tegelijkertijd constateert het document dat het maatschappelijk draagvlak voor gas ‘afkalft’. Het innovatiecontract gas toont dat de Nederlandse overheid samen met fossiele bedrijven zocht naar ‘oplossingsrichtingen’ om het draagvlak voor gas in de samenleving te herstellen. Een van die oplossingsrichtingen was om gas te promoten via het basisonderwijs.

Het Innovatiecontract gas pleit voor ‘Energy Literacy’, een term die bedacht is door GasTerra, en verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders slecht op de hoogte zijn van de “afhankelijkheid van fossiele brandstof, de rol van gas en de potentie van duurzame energie”. Juist dit zijn de drie thema’s die vaak terugkomen in fossiel lesmateriaal. Bijvoorbeeld in het boekje voor basisscholen dat GasTerra samen met de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde: ‘Jouw Energie in 2030’. Dit lespakket benadrukt hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstof, dat duurzame energie in 25 jaar tijd nog maar mondjesmaat van de grond is gekomen, maar dat we nog altijd aardgas hebben.

Femke Sleegers, woordvoerder van Fossielvrij Onderwijs: “Als de overheid serieus werk zou maken van de energietransitie, zou ze het afkalvend draagvlak voor gas juist toejuichen. Dat biedt ruimte voor groei van schone, duurzame energie. In plaats daarvan maakt het ministerie van Economische Zaken beleid om onze kinderen te beïnvloeden met een veel te rooskleurig beeld van aardgas. We kennen de urgentie van klimaatverandering en we weten hoe snel we van fossiele brandstof af moeten. Daarom horen kolen, olie en gas niet in de klas. Behalve in het vak Geschiedenis.”

Over Fossielvrij Onderwijs

Fossielvrij Onderwijs is een nieuwe, snel groeiende burgerbeweging onder de vlag van het wereldwijde 350.org. Fossielvrij Onderwijs vraagt in een petitie aan de minister om maatregelen tegen de promotie van de fossiele industrie in het onderwijs.

Meer informatie in een blog van ons: Waarom de minister van OCW niets doet tegen gaspromotie op scholen