Noordhoff eerder onder vuur vanwege Bosatlas van de Energie

Sommige wetenschappers die denken dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt? Hoezo sommige? Na een artikel in Trouw is er veel kritiek op lesmateriaal van Noordhoff Uitgevers over klimaatverandering. Ook in 2013 kreeg de gerenommeerde uitgever al kritiek vanwege onjuist en tendentieus lesmateriaal over energie in de Bosatlas van de Energie.

De Bosatlas van de Energie – “een atlas die een veelzijdig beeld schetst van energie in Nederland” – is tot stand gekomen met inhoudelijke bijdragen van onder andere Shell, NAM, Gasunie, NOGEPA en Schiphol. Deze bedrijven hebben betaald voor de verspreiding van  21.500 exemplaren op middelbare scholen.

Kritiek op de Bosatlas van Energie

Wat zegt de betrokkenheid van grote fossiele bedrijven en grote fossiele energieslurpers over de inhoud?

NRC schreef in een recensie (‘Schat aan informatie op een pr-toontje’):

“Wie bepaalde wat er in deze atlas kwam. Was dat de eindredacteur van Noordhoff of waren dat de pr-functionarissen van Schiphol, de NAM, Shell, Tennet, de waterschappen en ministeries, etc. die de informatie leverden? Weer worden allerlei heikele kwesties vermeden. Maatstaf voor de vervuiling van Schiphol is het energieverbruik van de gebouwen, niet dat van de vakantievluchten. De gevaren van kernenergie liggen zorgvuldig ingebed tussen die van de olie-industrie.”

Ook Geografie.nl was kritisch:

“De sponsoren bepalen grotendeels de inhoud van de atlas en leveren de basisteksten en de data waarop de kaarten zijn gebaseerd. Gelukkig is er een redactie die deze bijdragen bekijkt en eraan schaaft. Toch vraag je je bij de behandeling van sommige onderwerpen wel af of dat ook zo was gebeurd als er geen sponsor was geweest die zich hiervoor hard had gemaakt. In de twaalf pagina’s ‘Nederland aardgasland’ had toch even gerefereerd mogen worden aan de aardschokken in Groningen ten gevolge van de aardgaswinning?”

Filmpje van Shell in lesopdracht Noordhoff

Bij de Bosatlas van de Energie levert Noordhoff opdrachten. In opdracht 4 moeten de leerlingen eerst een filmpje van Shell bekijken over fossiele brandstof. Het begin gaat over kolen en het klimaat (met een dreigend en ongeduldig muziekje), maar na 4 minuten komt ook het ‘schonere’ aardgas aan bod. Nu klinkt er een licht en hoopvol muziekje op de achtergrond.

Eerlijke informatie over kolen, olie en gas in de klas?
Teken onze petitie voor Fossielvrij Onderwijs