Persbericht – Kamervragen over inmenging Shell in Rijksmuseum Boerhaave

2 maart – Kamerleden vragen de minister Van Engelshoven (OCW) om het Rijksmuseum Boerhaave aan te sporen de banden met Shell te verbreken. In z’n permanente expositie zet het Boerhaave zijn hoofdpartner Shell op een voetstuk. Burgerbeweging Fossielvrij Onderwijs :“Het is pure propaganda voor een 98% fossiele multinational. Op kosten van de belastingbetaler.” 

Het Boerhaave – een van de wetenschapsmusea – presenteert een eenzijdig positief beeld van Shell, de hoofdpartner van het museum. Dat onthulde burgerbeweging Fossielvrij Onderwijs in De Volkskrant. Het Rijksmuseum Boerhaave krijgt subsidie van de Rijksoverheid en gemeente Leiden. De Raad voor Cultuur prijst in het subsidieadvies de ‘financiële en inhoudelijke’ samenwerking met Shell. Er zijn Kamervragen gesteld over de inmenging van Shell in het Rijksmuseum Boerhaave en de aanmoediging van de samenwerking door het ministerie. Ook de gemeenteraad in Leiden stelde schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.
Fossiele propaganda
De bijschriften suggereren dat Shell ‘van oudsher een olie- en gasbedrijf’ met windenergie een nieuwe weg heeft ingeslagen. De CEO van Shell Nederland, Marjan van Loon, wordt in de tentoonstelling gelijkgeschakeld met Nobelprijs-winnaars. De tentoonstelling meldt dat de enorme gasbel in Groningen ‘de staatskas spekt, onze huizen verwarmt en de Groningse bodem in beweging brengt.’ “Alsof het alledrie góede gevolgen zijn van de gaswinning”, zegt Femke Sleegers van Fossielvrij Onderwijs. “Het Rijksmuseum Boerhaave zet Shell op een voetstuk en negeert de destructie die onlosmakelijk verbonden is aan 98% van de business van Shell: olie en gas. Schandalig dat een museum zich leent voor fossiele propaganda. Het Rijksmuseum en wetenschapsmuseum neemt daarmee stelling tegen de toekomst. Het museum moet de banden verbreken met Shell en kiezen voor z’n belangrijkste doelgroep: jongeren.”
Zeespiegelstijging
In het museum is ook een zaal gewijd aan de kwetsbaarheid van het laaggelegen Nederland voor overstromingen. Daar hadden de Shell-parafernalia wat Sleegers betreft beter gepast. “Shell gaat gewoon door met het oppompen van olie en gas en heeft geen plannen om te minderen. Daarmee verergert Shell willens en wetens de zeespiegelstijging, die onze strijd tegen het water een heel nieuwe dimensie gaat geven.”
Schaliegas
Het Rijksmuseum Boerhaave kwam al eerder in opspraak vanwege propaganda voor Shell. In 2011/2012, toen de schaliegasdiscussie in Nederland werd gevoerd, maakte het Boerhaave samen met Shell een expositie die de kracht van fossiele brandstof kritiekloos bezong. Verder levert het Boerhaave samen met Shell lespakketten voor scholen. Sinds 2009 zit Rein Willems (ex-president-directeur van Shell Nederland) in de Raad van Toezicht van het museum.
Fossielvrij Onderwijs
Fossielvrij Onderwijs is een burgergroep die strijdt tegen kindermarketing op basisscholen en middelbare scholen door fossiele bedrijven die het onderwijs gebruiken om hun fossiele businessmodel zo lang mogelijk te rekken. Fossielvrij Onderwijs is onderdeel van de wereldwijde Fossielvrij-beweging.
Nederland, land van fossiele brandstoffen. Het Rijksmuseum Boerhaave heeft zichtbaar moeite gedaan om Groningen wel te noemen, maar op zo’n manier dat de gasbevingen het fossiele feestje van Shell niet verstoren.

 

De skeletten in het Rijksmuseum moeten de groeiende kennis over het menselijk lichaam illustreren. Maar de skeletten krijgen onbedoeld een andere betekenis met de jubelende video over de opkomst van de fossiele industrie op de achtergrond. #nophotoshop