Het ‘morgenland’ volgens GasTerra

Morgenland is een prachtige animatie voor lessen over klimaatverandering. De film schetst basisschoolkinderen een pad naar een klimaatneutraal 2050. Klinkt goed, zou je zeggen. Maar Morgenland is gemaakt door GasTerra, een bedrijf dat handelt in aardgas en wilt groeien in waterstof. Hoe beïnvloedt dat de inhoud van het lesmateriaal?

Morgenland laat maar een klein stukje van de werkelijkheid zien. Het stukje van de werkelijkheid dat GasTerra goed uitkomt. 

Ei van Columbus

In Morgenland presenteert GasTerra waterstof als ‘schone energiebron’ en het ei van Columbus. GasTerra vergeet te vermelden dat er voorlopig heel veel aardgas nodig is om waterstof te maken.

Nadelen aardgas

Aardgas heeft veel nadelen. Het bekendste nadeel zijn de aardbevingen. Maar aardgas heeft nóg een heel groot nadeel. Bij aardgas ontsnapt een broeikasgas dat wel honderd keer gevaarlijker is dan CO2. Aardgas is daardoor slechter voor het klimaat dan kolen. 

Als je met aardgas waterstof maakt, schiet je dus geen centimeter op.

Bedreiging

Morgenland doet net of alles goed is als we fossiele energie vervangen door schone energie. Jammer genoeg is klimaatverandering niet het enige probleem dat het voortbestaan van de mensheid en vele andere soorten op aarde bedreigt. 

Interen op de toekomst

Als we alle fossiele energie vervangen door schone energie, en verder precies hetzelfde doorleven met economische groei, dan vragen we nog steeds meer van de aarde dan de aarde aankan. Dan krijgt de aarde nog steeds geen tijd om zich te herstellen. Dan teren we nog steeds in op de toekomst, maar dan met schone energie. 

Donut

We moeten stoppen met de rekening voor ons uit te schuiven. Naar onze kinderen, naar hun kinderen en naar landen ver weg, die de grondstoffen moeten leveren voor onze welvaart. We moeten toe naar een samenleving waarin we binnen de grenzen blijven, die de aarde aan ons oplegt. Binnen de donut.