Nuon lesmateriaal: “Fossiel heeft nog wel even de toekomst”

Is je kind op zoek naar een onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk? Dan hebben wij een tip. Kijk niet op de site ‘Energiegenie’ van Nuon. Want daar biedt de fossiele multinational lesmateriaal met de boodschap: fossiele brandstof blijft nog wel even normaal.

Boren op de Noordpool

In tenenkrommend lesmateriaal op ‘Energiegenie’ voor kinderen van 10 tot 14 jaar benadrukt Nuon hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstof. Het lesmateriaal is zo geformuleerd dat het logisch lijkt om op de Noordpool naar fossiele brandstof te boren. 

“Door de opwarming van de aarde smelt het ijs en worden steeds meer grondstoffen bereikbaar. Met een hoge olieprijs wordt het helemaal aantrekkelijk om in deze moeilijke omstandigheden naar olie en gas te boren. Veel milieuorganisaties zijn daar tegen. Toch lijkt het erop dat de verovering van het Noordpoolgebied nog maar net is begonnen.”

Schaliegas en teerzand

Energiegenie leert kinderen dat er behalve op nieuwe plekken, ook nieuwe technieken en nieuwe soorten bronnen aangeboord moeten worden. Ook bij die hoofdstukjes vermeldt Nuon braaf dat ‘milieuorganisaties’ nadelen zien van schaliegas en teerzandolie. Maar het lesmateriaal concludeert toch dat deze fossiele bronnen onontkoombaar zijn. 

“Maar ja, in teerzand zit wereldwijd meer olie dan in gewone bronnen. Zo lang er nog niet genoeg alternatieven zijn heeft het dus nog wel even toekomst.”

“Kwetsbaarheid van onze energievoorziening”

Met de ‘educatieve’ website Energiegenie wil de fossiele multinational naar eigen zeggen “kinderen bewustmaken van de kwetsbaarheid van onze energievoorziening en zo objectief mogelijke informatie aan te dragen over energie. Bijkomend doel is interesse kweken voor de (energie)techniek en een opleiding in de techniek.” Nuon hoopt dus dat het kinderen nu al warm maakt voor een baan in een van hun kolen- en gascentrales. Want als het aan Nuon ligt, blijft fossiel nog heel lang de toekomst.

Tip: spreekbeurt over schade die Nuon veroorzaakt

Voor kinderen die een spreekbeurt willen houden over energie, hebben wij een tip. De NOS onthulde op 27 november 2018 dat slechts 10 bedrijven de helft van de broeikasgasuitstoot van Nederland veroorzaken. Bij die 10 bedrijven zitten maar liefst 2 energiecentrales van Nuon; de gasgestookte centrale in Velsen en de Hemweg-kolencentrale in Amsterdam.

Zolang Nuon inzet op fossiel, heeft Nuon kinderen niets te leren.

Teken onze petitie voor Fossielvrij Onderwijs