Waarom wij geen koffie drinken met Shell

We hadden post! Net als vorig jaar nodigde Shell-CEO Marjan van Loon ons uit voor een kop koffie. Samen met de directeur van het Festival Generation Discover, wilde ze in een ‘open dialoog’ praten over onze ‘gedachten en zorgen’ over het festival. Lees onder aan dit bericht hoe wij bedanken voor het aanbod.

Praten met Shell is een heikel onderwerp. Ook mensen uit de klimaatbeweging adviseren om wél met Shell te praten. Al was het maar dat Shell ons anders kan beschuldigen dat ‘we het gesprek niet aangaan’. In ons polderend landje is praten – in dialoog zijn – een hoog goed. De ‘beleefde-mensen-manier’. Maar is praten altijd zo voordelig? Kan het ook negatief uitpakken, bijvoorbeeld als het machtsverschil tussen de gespreks’partners’ te groot is?

Zijn we na 30 jaar polderen iets opgeschoten in de strijd tegen klimaatverandering? Het poldermodel doet net alsof alle gesprekspartners evenveel inbreng hebben. Dat iedere partij even veel kans heeft op winst. Maar een multinational als Shell heeft veel meer in de melk te brokkelen dan een NGO of burgerbeweging. Als Shell een piepklein beetje opschuift, wordt dat door iedereen als winst gezien. Zelfs soms door de mee-onderhandelende NGO. Dat is precies wat Shell wil.

De afschaffing van de dividendbelasting laat zien hoe groot de invloed is van Shell. En bedenk dan dat Shell meepraat aan de klimaattafels, waar drie ongeschreven regels gelden:

1) dat de winst van de industrie niet in gevaar mag komen,
2) dat de industrie de uitstoot via zelfregulering beperkt en
3) dat wettelijke beperkingen aan de (fossiele) industrie niet ter sprake komen.

Zelfs de Rijksoverheid heeft het nakijken in onderhandelingen met Shell. En wij als burgerbeweging zouden Shell wél de goede kant op kunnen bewegen…?

We laten ons niet eens lenen voor het idee dat we in een dialoog invloed kunnen uitoefenen op Shell. Wij houden het bij onze eigen aanpak, die van de wereldwijde Fossielvrij-beweging. Wij roepen onze scholen, universiteiten, gemeenten en pensioenfondsen op om hun banden met de fossiele industrie te verbreken. Die aanpak werkt.

Kijk ook deze video waarin Femke de Haagse gemeenteraad uitlegt waarom praten met Shell niet helpt:

Wil jij onze beweging versterken? Teken de petitie voor fossielvrij onderwijs!
Lees meer over ons verzet tegen de kindermarketing en greenwashing van Generation Discover