Inspectie, bescherm kinderen tegen de lessen van fossiele industrie

“Onderwijs moet gevrijwaard zijn van bedrijfsbelangen die schadelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van kinderen en de maatschappij, nu en in de toekomst. Leerlingen en hun ouders moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat wat kinderen leren correct is en niet in het belang is van de aandeelhouders van Royal Dutch Shell.”

Dat schrijven Lammert van Raan (Kamerlid Partij voor de Dieren) en Femke Sleegers (Fossielvrij Onderwijs) in hun opiniestuk aan de Inspectie van het Onderwijs. De opinie is gebaseerd op de zienswijze van Fossielvrij Onderwijs”Als het belang van een bedrijf in de klas botst met het belang van leerlingen”,bedoeld voor de woordvoerders Onderwijs in de Tweede Kamer.

De Onderwijsinspectie heeft in haar plannen voor 2019 niets opgenomen over de kwaliteit van lesmateriaal dat door bedrijven wordt verspreid op scholen. Voor kinderen is het onmogelijk om op school steeds te kijken wie de afzender is van het lesmateriaal en dan te beoordelen of ze het wel of niet met een korreltje zout moeten nemen.

Lees onze opinie: Inspectie, bescherm kinderen tegen de invloed van de fossiele industrie 
Lees onze zienswijze: “Als het belang van een bedrijf in de klas botst met het belang van leerlingen”

—-
Wil jij onze beweging versterken? Teken de petitie voor fossielvrij onderwijs!
Lees meer over ons verzet tegen de kindermarketing en greenwashing van Generation Discover