Generation Discover-festival van Shell ontlokt breed burgerprotest

Steeds meer studenten, burgers, kinderen en ouders staan op tegen Shell. De fossiele multinational steekt 99% van z’n energie, geld, bedrijfsmodel en mankracht in het verergeren van het klimaatprobleem. En dat probeert Shell te verhullen met leuke festivals over schone energie voor jonge kinderen. Vorig jaar initieerden de vrijwilligers van de lokale burgerbeweging Den Haag Fossielvrij het protest tegen Generation Discover. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een breed protest met ook steun van NGO’s als Amnesty Nederland, politieke partijen en kinderen.

Woensdag 4 oktober is de opening van de tweede editie van Generation Discover, een kinderfestival van Shell over schone energie en technologie. Vorig jaar bereikte Shell 10.000 kinderen met Generation Discover. Dit jaar mikt de fossiele multinational op 1 miljoen kinderen plus 2 miljoen ouders. Ook het burgerprotest tegen het greenwashfestival is gegroeid. Wat de echte bedoelingen zijn van Shell met Generation Discover, bleek afgelopen juni. Toen werd bekend dat Shell voor het kindermarketing-festival een Europese lobby-prijs had gewonnen.

Generation Discover uitgedaagd

Vorig jaar zat slechts één man, de inmiddels overleden Ferry van Maanen, met rollator en een zelf geschilderd protestbord voor de ingang van het greenwashfestival om kinderen te wijzen op de ware aard van Shell. Afgelopen zaterdag hebben ruim tachtig burgers en drie Tweede Kamerleden Shell uitgedaagd, op de trappen van het hoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan. De deelnemers maanden Shell om z’n groene masker af te zetten en eerlijk te zijn over Shells rol in het verergeren van klimaatontwrichting, milieurampen en mensenrechtenschendingen.

Studentenprotest: Come to the green side, we have cookies

De komende dagen staan er voor de ingang van Generation Discover studenten die het gesprek aangaan met kinderen, ouders en leerkrachten over de twee gezichten van Shell. Hun actie heeft de ludieke naam ‘come to the green side, we have cookies.’ Tim van Dijk (student en actief bij FossilFree UvA): “Shell is een 99% fossiel bedrijf dat kinderen paait met groene praatjes. Wij vinden dat kinderen een eerlijk verhaal verdienen. Daarom gaan we, op een ludieke manier, kinderen en hun ouders daarover informeren.”

Greenwashteam

De studenten staan, samen met een ludiek ‘greenwash team’, de komende dagen van 10 tot 12 uur bij het Malieveld. Het protest wordt georganiseerd vanuit de nieuwe burgergroep Fossielvrij Onderwijs, in samenwerking met Fossielvrij NL en Den Haag Fossielvrij. Fossielvrij Onderwijs wil kolen-, olie- en gasbedrijven weren uit het onderwijs omdat ze daar via lesmateriaal de boodschap verspreiden dat de energietransitie geen haast heeft en dat de samenleving nog lang afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen.

Subsidie aan Shell?

Donderdag besluit de gemeenteraad in Den Haag of Shell voor het tweede jaar achter elkaar een ton subsidie krijgt. Arjen Kapteijns, fractievoorzitter GroenLinks Den Haag dient een motie in om de subsidie dit jaar te voorkomen: “Bizar dat de gemeente Den Haag waarschijnlijk weer subsidie geeft aan een bedrijf dat 3,75 miljard winst maakte in het eerste kwartaal van 2017.” In de Tweede Kamer stelde Partij voor de Dieren vragen over de rol van het ministerie van Defensie en de politie in het festival en een mogelijke subsidie.

Brede steun

Er is brede steun voor het protest tegen de greenwashing van Shell. De politieke partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP stellen in de Tweede Kamer vragen bij Shells rol in het onderwijs. Meerdere NGO’s steunen het burgerprotest. Een selectie:

“Stop met olie boren, kolen en gas. Alles wat ze slecht doen voor het milieu. Echt, stop daar gewoon mee.’
Mander, 13 jaar


“Shell probeert met Generation Discover goede sier te maken met het ‘innovatief oplossen van grote milieuvraagstukken’. Als het bedrijf daar echt voor staat dan heeft Amnesty nog een urgente kwestie in de aanbieding: Het nu eindelijk eens fatsoenlijk opruimen van olievervuiling in de Nigerdelta.”
Yara Boff Tonella, Amnesty Nederland


“Shell probeert bij de jonge generatie sier te maken. Pervers, wetende dat de oliegigant de toekomst van diezelfde generatie op het spel zet als medeveroorzaker van klimaatverandering en bewust klimaatbeleid frustreert.”
Faiza Oulahsen, campagneleider Klimaat & Energie, Greenpeace


We zitten aan het sterfbed van ons eigen huis. Toen ik vernam dat de Shell onderwijsprogramma’s maakte voor scholen, was ik werkelijk geschokt.”
Bianca Holst, Groninger Bodembeweging


“Shell een festival over duurzame technologie laten organiseren is als een tabaksfabrikant de sportdag op school laten sponsoren. Shell geeft op Generation Discover kinderen de boodschap mee dat door innovatie alle problemen zijn op te lossen, ook de klimaatschade die het bedrijf zelf veroorzaakt. Klimaatverandering is alleen een halt toe te roepen als bedrijven als Shell stoppen met boren naar olie en gas.”
Freek Bersch, Milieudefensie


Zonder gêne spoort Shell met Generation Discover de volgende generatie aan de rotzooi op te ruimen die de multinational wereldwijd al 110 jaar lang veroorzaakt. Net zoals Shell zonder gene belastingvrijstellingen – tot in de miljarden – afdwingt bij arme landen met zwakke onderhandelingspositie – zoals Nigeria. Net zoals Shell belasting ontwijkt door haar merken en trademarks in het belastingparadijs Zwitserland te stallen.”
Rhodante Ahlers, SOMO


“De invloed die bedrijven als Shell middels slimme sponsoring op ons onderwijs kopen is zorgelijk. Zowel op universiteiten als op scholen moet voorkomen worden dat bedrijven zich met de inhoud van  lesmateriaal bemoeien.”
Niels Jongerius, Transnational Institute en Lobbywatch NL


“Het Nederlandse onderwijs hoort net als wetenschap en culturele instellingen gevrijwaard te blijven van de invloed van bedrijven; zoals fossiele giganten als Shell die met hun core business geen enkele daadwerkelijk waardevolle bijdrage leveren aan een leefbare wereld en klimaat. Het geld wat Shell steekt in haar campagnes en onderzoek naar duurzaamheid is kleingeld, een druppel op de gloeiende plaat. Als zij zouden willen, kunnen ze een verschil maken. Zij kiezen er echter voor slechts hun naam op te poetsen, zoals met PR-stunt Generation Discover.”
Fossil Free Culture NL


“Kijk eens goed naar wat Mander hierboven zegt. Kinderen en toekomstige generaties hebben recht op een gezonde aarde, op schone lucht en op een veilig klimaat. Daar zou Generation Discover over moeten gaan; dáár zou Shell nu volop moeten inzetten. Met de overgrote meerderheid van Shells geld en mankracht en niet met slechts een paar procent van het research budget, zoals nu gebeurt.”
Jan van de Venis, wnd. Ombudspersoon Toekomstige Generaties


“Shell is medeverantwoordelijk voor een gevaarlijk veranderend klimaat waar de basisschoolkinderen straks in leven. Toch is het gebruik van het gesponsord educatiemateriaal voor scholen aantrekkelijk: het is gratis en het basisonderwijs staat financieel onder druk. In de Verenigde Staten vindt door de fossiele energie-industrie verzorgd educatiemateriaal op soortgelijke wijze toegang tot het klaslokaal.”
Vatan Hüzeir, Changerism


“Shell organiseert een lobby-event gericht op kinderen. We laten toch ook tabaksfabrikanten onze kinderen geen les geven over gezondheid? Met Generation Discover schuift Shell het ‘ontdekken’ van oplossingen voor klimaatverandering door naar volgende generaties. Terwijl de oplossing nú ingezet moet worden: stoppen met kolen olie en gas.”
Sven Jense, Amsterdam Fossielvrij


“Op het Malieveld vraagt Shell aan kinderen om mee te denken aan de Sustainable Development Goals en een schone stad van de toekomst. Volwassenen mogen kinderen vragen om mee te denken aan de problemen die zij hebben veroorzaakt. Maar wel pas als je zelf je
uiterste best hebt gedaan en echt álles uit de kast hebt gehaald om het probleem op te lossen. En dus niet op het moment dat je 1% van al het budget dat je hebt aan de oplossing spendeert en 99% aan het veroorzaken van het probleem.”
Anne-Marie Pronk, ‘Klimaatzuster’, specialist klimaatcommunicatie en moeder van twee pubers

 

Replica van echte lobby-prijs die Shell won voor Generation Discover