Subsidie aan Shell? Dat is subsidie aan verergeren klimaatontwrichting

Gemeente Den Haag staat op het punt om voor de 2e keer subsidie te geven aan Shell voor Generation Discover. Alleen een meerderheid in de raad kan het nog tegenhouden. Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij sprak in.

“Den Haag kan niet én ‘de stad van vrede en recht’ én ‘de stad van olie en gas’ zijn.”

Tekst:

Ik had nooit gedacht dat Shell weer een subsidieaanvraag zou indienen. Niet na alle kritiek.

Ik had ook nooit gedacht dat de gemeente weer subsidie zou overwegen. Niet aan Shell.

Shell verergert klimaatontwrichting.

Het afgelopen jaar heb ik me verdiept in waarom Shell zich – met zichtbare steun van overheidsorganisaties – op jonge kinderen richt.

Het antwoord kwam – vrij onverwacht – van Shell zelf. Op LinkedIn zag ik een trots bericht: Shell had voor kinderfestival Generation Discover een belangrijke Europese prijs gewonnen.

Een lobby-prijs.

Ik heb nog opgezocht of het misschien een communicatieprijs was. Of een prijs voor het beste festival om kinderen te interesseren voor technologie. Maar nee, het was een lobby-prijs.

Hoe duidelijk wil je het hebben?

Generation Discover gaat over de wind en de zon, en vooruit, ook een klein beetje over gas. Kinderen leren hoe ze met dansen zelf energie opwekken. Het iconische reuzenrad draait op groene stroom. Er staat een foodtruck met biologische poffertjes en de melk van cappuccino wordt op geschuimd met zonne-energie.

Dat is overduidelijk greenwashing. Maar hoe is dat lobby?

Beïnvloeding gebeurt vaak op een heel subtiele wijze. Namelijk recht onder je neus. Juist daardoor heb je niet in de gaten dat je beïnvloed wordt.

Met Generation Discover en lespakketten over schone technologie, laat Shell zien dat het zich bewust is van het klimaatprobleem. En dat het weet wat de oplossing is. Dat stelt mensen en politici ten onrechte gerust, het geeft ze het vertrouwen dat Shell ‘er boven op zit’, terwijl Shell in werkelijkheid minder dan 1% besteedt aan hernieuwbare energie.

Dat een bedrijf het klimaatprobleem kent, al meer dan 30 jaar, en toch onverminderd doorgaat met het verergeren ervan, dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven.

Met grootschalige PR-evenementen als Generation Discover kan Shell zich positioneren als thought leader in de energietransitie. Als thought leader kan Shell op hoog niveau meepraten. Zo kan Shell invloed uitoefenen op het tempo van die transitie.

Quizvraag: wat levert het grootste financiële voordeel op voor Shell?
a) Een snelle energietransitie
b) Een langzame energietransitie?

Shell verergert klimaatontwrichting.

Toen de tabaksindustrie in de jaren 80 onder vuur kwam te liggen, maakten fabrikanten lespakketten voor scholen over gezondheid en organiseerden ze sportwedstrijden. Ouders, leerkrachten en politici waren er blij mee en moedigden het aan.

Anno nu is er niemand die nu nog zegt: Philip Morris bedoelde het zo goed met die lespakketten. Niemand die nog denkt dat Marlboro jeugdactiviteiten organiseerde om minder sigaretten te verkopen.

Weer een quizvraag: PR-bureau Edelman zaaide in de jaren 80 twijfel over de gezondheidsrisico’s van roken en later over de bevindingen van klimaatwetenschappers. Wat is een recente campagne uit de koker van Edelman?
a) Generation Discover voor Shell
b) Make the Future voor Shell
c) Beide

Over de tabakslobby is veel geschreven. En reken maar dat er ook over deze periode geschiedenisboeken worden geschreven. De periode waarin wij, de volwassen generaties, de scherpste randjes van klimaatontwrichting hadden kúnnen voorkomen.

Nog steeds kunnen voorkomen.

Dit weekend had ik een etentje met zes vrienden die niet perse klimaatminded zijn, misschien wel omdat ze hun handen vol hebben aan jonge kinderen. Op een gegeven moment zei een moeder: “Ze gaan in hun leven gewoon een oorlog meemaken door klimaatverandering.” De tranen stonden in haar ogen.

We waren allemaal stil.

Hoe oordelen de kinderen van nu over 30 jaar over deze periode? Wat schrijven de historici van straks over de discussie die u vandaag voert?

Wij – de volwassenen, de politici en bestuurders van nu – moeten de lijn trekken. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Ik denk dat u die verantwoordelijkheid wilt dragen, als u daarmee de kans verkleint dat 6-jarigen kinderen later een oorlog meemaken.

Shell verergert klimaatontwrichting.

Kinderen interesseren in technologie kan op vele manieren. Om klimaatverandering te beteugelen is er maar één weg: stoppen met kolen, olie en gas.

Ik wil u vragen:

Wil gemeente Den Haag, de stad van Vrede en Recht, echt partner zijn van een multinational die willens en wetens bezig is om klimaatverandering te verergeren? Die daarmee de vrede en veiligheid op het spel zet van de kinderen van nu?

Zo ja, gééf Shell dan die ton subsidie. Wat? Maak er drie ton van. Zet het logo van Den Haag pront vooraan, nog voor dat van het ministerie van Defensie en de politie. Plak Shells logo groot op het stadhuis. Laat de burgemeester Generation Discover openen met woorden: “Shell en Den Haag horen bij elkaar.”

Maar wees wel consequent en haal de woorden ‘vrede en recht’ uit uw logo. Den Haag kan niet én ‘de stad van vrede en recht’ én ‘de stad van olie en gas’ zijn.

Bedankt.