Nascholing voor docenten door Shell

Hoe onafhankelijk zijn de lessen aardrijkskunde, scheikunde en natuurkunde, als je docent een nascholing heeft gevolgd bij Shell? Op dit moment loopt er een cursus van U-Talent, waarin HAVO/VWO-docenten uit Utrecht op Shell-locaties van Shell-medewerkers horen hoe alle beta-techniek samenkomt in ‘hoogwaardige technologie’ bij Shell. Een van de docenten: “Hier ga ik zeker mee aan de slag. Sterker nog, ik heb al wat dingen toegepast.” 

"Gebruik kennis van werken bij Shell om lln (leerlingen) te helpen met hun studiekeuze."
“Gebruik kennis van werken bij Shell om lln (leerlingen) te helpen met hun studiekeuze.”

De docenten van de onderbouw en bovenbouw worden tijdens een vierdaagse cursus “meegenomen in de technologie achter olie- en gaswinning en -verwerking,” aldus de website. “Deze nascholing geeft u bovendien de unieke kans om een kijkje te nemen bij één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld.”

De eerste bijeenkomst van de Shell-nascholing gaat over ‘upstream’, oftewel hoe je olie en gas uit de grond haalt. De tweede dag – op de raffinaderij in Pernis – gaat over ‘downstream’; hoe je de fossiele brandstoffen gereed maakt voor gebruik en bij de klant krijgt. De derde dag staan de docenten in het Shell-lab in Amsterdam “stil bij duurzaamheid, innovatie en energietransitie.” En de vierde dag kunnen de docent ‘speeddaten’ met medewerkers van Shell.

U-Talent heeft Shells vinger in de pap

De Shell-nascholing wordt georganiseerd door U-Talent, een op het eerste oog belangeloze en vertrouwenwekkende samenwerking van de hogeschool, universiteit en scholen in provincie Utrecht. Bij partners staan echter wel de techniekonderwijsprogramma’s ‘Platform Beta Techniek’ en ‘Jet-Net’ vermeld. In zowel Platform Beta Techniek als Jet-Net heeft Shell een grote vinger in de pap.

De voorzitter van Platform Beta Techniek is: Jeroen van der Veer (ex-CEO Shell)Jet-Net is een initiatief van Shell. Beide programma’s hebben beide grote invloed op het (overheidsbeleid voor) techniekonderwijs op basisscholen en middelbare scholen.

U-Talent maakt op z’n website reclame voor een spel dat Shell heeft ontwikkeld voor scholen: ‘De vraag om energie’.

Shell heeft financieel belang

Wat zijn onze bezwaren bij deze nascholing? Het is goed dat leerlingen interesse krijgen in onderwerpen als techniek. Net zo als het belangrijk is dat leerlingen interesse krijgen voor de natuur. Maar er ontstaat een probleem op het moment dat een machtige organisatie met een groot financieel eigenbelang zich mengt in het onderwijs, dat het belang van het kind voorop zou moeten stellen.

Het belang van Shell is tegengesteld aan het belang van de leerlingen. Immers, hoe langer Shell maatschappelijk geaccepteerd blijft en mensen voor Shell willen werken, hoe langer Shell olie en gas kan blijven pompen en verkopen, hoe gevaarlijker en ongezonder de wereld is waarin de leerlingen opgroeien.

Shell wil met de nascholing van docenten drie dingen bereiken:

  • (Valse) betrokkenheid tonen met de toekomst van leerlingen
  • Leerlingen via hun docenten interesseren voor een carrière in de olie en gas
  • Docenten trainen als ambassadeurs, zodat zij uitdragen dat Shell (en dus olie en gas) er gewoon bij horen in het leven.

Op deze manier vertraagt Shell de verandering die nodig is om opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graden C, zoals de wereld heeft afgesproken in het verdrag van Parijs.